Wat is Chirofonetiek?

Praktijk voor Chirofonetiek Lochem - Angelique Petersen
Angélique Petersen

Chirofonetiek is, kort gezegd, een zachte aanraking op gesproken klanken. Je zou kunnen zeggen een lichte massage waarbij klanken worden gesproken. Er is een verwantschap tussen de massagebewegingen en de gesproken klanken. De bewegingen die over het lichaam worden gemaakt zijn geen willekeurige bewegingen. Zij corresponderen met de klanken die gesproken worden.

Waaruit bestaat de verwantschap van de massagebewegingen met de klankstromen?
Elke klank die wij uitspreken modelleert de luchtstroom op een geheel eigen wijze. Spreken wij bijvoorbeeld een -A-, dan kan de uitademingslucht vrij naar buiten stromen. Spreken wij daarentegen een -B-, dan merken wij dat het spraakorganisme een barrière opwerpt. De adem kan niet vrij naar buiten stromen maar moet zich een weg zoeken door de barrière heen.

Chirofonetiek baseert zich op de bewegingen van deze luchtstromen. Zo heeft elke klank zijn eigen stromingsvorm, die in rustige, ritmische bewegingen over het lichaam worden gemaakt. Dit maakt de klankwereld niet alleen hoorbaar maar ook voelbaar in zijn bewegingsessentie.

Hoe komt het dat klanken een helende werking hebben op de mens?
Heeft de spraak niet te maken met ons diepste wezen als mens?
Is het niet het vermogen tot spreken dat ons onderscheidt van de andere natuurrijken?

Chirofonetiek kan bij mensen een diep gevoel opwekken van herinnering aan de eigen oorsprong.
Middels de handen van de therapeut vinden klankwezens en helende krachten weer een poort naar de mens.

Literatuur:

“Met klanken innerlijk weer in beweging” Antroposana 19 april 2013.
Lees het artikel hier.

Dieter Schulz. Chirophonetik; Therapie durch Sprache und Berührung. 2016 Info3-Verlagsgesellshcaft Brüll & Meisterkamp KG, Frankfurt am Main.

Alfred Baur; genezende klanken en vormen; over chirofonetiek. Gezichtpunten nr.34.
Centrum sociale gezondheidszorg, Dronten, 2003.

Alfred Baur; Lautlehre und Logoswirken. Grundlage der Chirophonetik. Stuttgart, Mellinger Verlag, 1996.

Verhalen van autisme; mensen met autisme in antroposofische zorg. Assen, van Gorcum, 2007.
Hfst. 7. Kasper, grond onder zijn voeten. Angélique Petersen e.a. chirofonetiekbehandeling bij autisme.

Evenwicht, tijdschrift voor gezondheid en ziekte vanuit de antroposofie. Jaargang 5, nr.1, 2004. P. 12-15. Chirofonetiek, klanken horen en voelen. Een gesprek met Angélique Maryla Petersen.