Door wie

Angélique Petersen

In 1999 sloot ik de opleiding chirofonetiek af. In datzelfde jaar nog vestigde ik mijn eigen praktijk. Mijn opleiding volgde ik bij Alfred Baur, grondlegger van de chirofonetiektherapie (1925 – 2008). In mijn werk streef ik naar aandachtigheid en zorgvuldigheid in een rustige atmosfeer. Behalve in de praktijk aan huis, geef ik behandelingen bij mensen thuis, die minder mobiel zijn. Daarbij geef ik enkele dagen in de week chirofonetiek in een instelling voor mensen met een beperking.

Regelmatig word ik gevraagd als gastdocent en geef ik workshops of een cursus. Ook gaf ik enkele jaren les aan de opleiding chirofonetiek in Nederland. Mensen die nu de opleiding willen volgen kan ik als oefendocent begeleiden. Er is dan nauw overleg met de opleiding in Duitsland.

In de jaren ’80 en ’90 volgde ik lessen in spraakvorming en toneel. Later kreeg ik les van Arnold Dorhout Mees ( 1935 – 2018 ) en schoolde mij in de klanktherapie zoals hij deze heeft ontwikkeld.  

Voor ik met de opleiding chirofonetiek begon, werkte ik in het onderwijs als docent Frans. Tijdens mijn studie Frans werkte ik als gediplomeerd bibliothecaresse. Liefde voor taal, klank en muziek kwamen samen in mijn latere beroepskeuze. Mijn leven werd verrijkt met vier kinderen en inmiddels heel wat kleinkinderen.