Privacy Policy

In de Praktijk voor Chirofonetiek gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Angélique Maryla Petersen is hier, als praktijkvoerder, persoonlijk voor verantwoordelijk.

De Praktijk voor Chirofonetiek houdt zich aan de wet- en regelgeving zoals deze van toepassing is volgens de laatste richtlijnen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende technische- en organisatorische maatregelen genomen.

Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden:

  • uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn gegeven.
  • niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij nodig voor uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt. Maar niet zonder uw toestemming.

OVER WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHIKT DE PRAKTIJK VOOR CHIROFONETIEK?

In verband met behandelovereenkomst en behandelproces kan het zijn dat de volgende persoonlijke gegevens van u worden gevraagd:

  • Voornaam.
  • Achternaam.
  • Geboortedatum.
  • BSN.
  • Adresgegevens.
  • Telefoon nummer ( s ).
  • E-mailadres.
  • Gezondheidsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door mij niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen tot uiterlijk 15 jaar na het sluiten van een behandelovereenkomst dus overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wanneer geen behandelovereenkomst is gesloten en de therapie niet vergoed werd, worden de gegevens na afloop van de behandelcyclus bewaard volgens de wettelijke termijn van tien jaar voor de belastingdienst.