Voor wie

Praktijk voor Chirofonetiek Lochem - Angelique Petersen

Chirofonetiek ontstond als therapie vanuit het antroposofisch mensbeeld na 1970. Het was Alfred Baur ( 1925-2008 ) die vanuit de behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen bij kinderen deze therapie tot ontwikkeling bracht. In de loop der jaren bleek de combinatie van aanraking met gesproken klank een diep heilzame werking te hebben bij veel meer ontwikkelingsproblemen dan de spraak alleen. Na verloop van jaren breidde chirofonetiek zich uit als heilzame ondersteuning bij zeer uiteenlopende klachten, ook bij volwassenen.

In mijn eigen praktijk heb ik in de loop van meer dan twintig jaar, goede ervaringen met de behandeling van:

  • spraakachterstand.
  • groeiachterstand.
  • angst en onrust.
  • (over)vermoeidheid.
  • spanning in nek, schouders, hoofdpijn.
  • autisme.
  • ouderen.